Nasi partnerzy

Dążąc do perfekcji i wciąż doskonaląc swoją ofertę, nasza firma CHICHI DOG Pet Spa & Fashion Experts wybiera jako swoich partnerów najlepszych dostawców profesjonalnych sprzętów oraz kosmetyków. Ponadto naszym celem jest budowanie relacji biznesowo – partnerskich z firmami działającymi na rynku groomerskim oraz weterynaryjnym, które to pomogą nam zwiększyć efektywność i tym samym dostarczyć najwyższej jakości usługi naszym klientom. W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, w nasze strategiczne cele wpisaliśmy również współpracę z organizacjami oraz stowarzyszeniami działającymi na rzecz pomocy zwierzętom. Działalność humanitarna mająca na celu różne formy pomocy zwierzętom będącym w potrzebie, stanowi jeden z głównych fundamentów, na którym powstała marka CHICHI DOG.

Partnerzy Strategiczni:

logo1

Partnerzy Handlowi:

pinkaholicbotaniquapuppiadobaz

Partnerzy Społeczni:

schronisko