„CHICHI (shee-shee) to staroangielskie słowo używane w latach 60-tych w Wielkiej Brytanii, oznaczające szyk, elegancję, dystynkcję, styl oraz klasę”